Dịch vụ môi trường

Thiết kế, vận hành hệ thống xử lý

Thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống xử lý như: hệ thống xử lý nước, hệ thống lò đốt, hệ thống xử lý thu hồi dung môi, hệ thống xử lý dầu thải, hệ thống súc rửa thùng phuy và bao bì,....


Người viết : admin