Giới thiệu Việt Xanh

                   

   Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý (tiêu hủy, tái chế)

 chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại

 

CÔNG TY TNHH SX- TM- DV MÔI TRƯỜNG VIỆT XANH

Được thành lập năm 2006.
 Tổng số vốn đầu tư 105.000.000.000 VNĐ (Năm 2015).
 GPKD Số 3700671231 Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/06/2015.
 Giấy phép Quản lý CTNH số 1-2-3-4-5-6-7-8.033.VX do Bộ Tài nguyên môi trường- Tổng cục môi trường cấp lần 2 ngày 28/11/2014.
 Quy mô đầu tư nhà máy xử lý có diện tích là 12.000 m2.
 Số lượng nhân sự hiện tại: 275 người.
 Công suất thiết kế: 42.270 Tấn/năm.
 n 45 xe chuyên dụng các loại được cấp phép để vận chuyển chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc.
 14 hệ thống xử lý tái chế chất thải các loại.
 Hơn 470 mã chất thải nguy hại được phép thu gom vận chuyển và xử lý.
 

Vị trí công ty :

 Cách Trung tâm TP. HCM: 30 Km.
 Cách Tân Cảng Sài Gòn: 28 Km.
 Cách Cảng Sài Gòn: 31 Km.
 Cách ICD Sóng Thần: 14 Km.
 Cách Trung tâm Tỉnh Bình Dương: 10 Km.
 Cách Trung tâm Tỉnh Đồng Nai: 22 Km.
 Cách Trung tâm tỉnh Bình Phước: 60 Km.