Giới thiệu Việt Xanh

CÔNG TY TNHH SX- TM- DV MÔI TRƯỜNG VIỆT XANH

Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý (tiêu hủy, tái chế) 

chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại

   
–   Được thành lập năm 2006.
–   Tổng số vốn đầu tư 166.000.000.000 VNĐ (Năm 2021).
–   GPKD Số 3700671231 Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 24/12/2021.
–   Giấy phép xử lý CTNH số 1-2-3-4-5-6.033.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần 02 ngày 18/11/2020.
–   Quy mô đầu tư nhà máy xử lý có diện tích là 12.000 m2.
–   Số lượng nhân sự hiện tại: 306 người.
–   Công suất thiết kế: 29.070 Tấn/năm.
–   62 xe chuyên dụng các loại được cấp phép để vận chuyển chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc.
–   12 hệ thống xử lý tái chế chất thải các loại.
–   Hơn 370 mã chất thải nguy hại được phép thu gom vận chuyển và xử lý.

      Vị trí công ty :
–   Cách Trung tâm TP. HCM: 30 Km.
–   Cách Tân Cảng Sài Gòn: 28 Km.
–   Cách Cảng Sài Gòn: 31 Km.
–   Cách ICD Sóng Thần: 14 Km.
–   Cách Trung tâm Tỉnh Bình Dương: 10 Km.
–   Cách Trung tâm Tỉnh Đồng Nai: 22 Km.
–   Cách Trung tâm tỉnh Bình Phước: 60 Km.