Năng lực hoạt động

CÔNG TY TNHH SX- TM- DV MÔI TRƯỜNG VIỆT XANH

     Tổng công suất xử lý được cấp phép 29.070 Tấn/năm

-    02 Hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp và CTNH : 1.000 kg/h/lò (24 tấn/lò/ngày).

-    Hệ thống xử lý nước  thải và chất thải lỏng : 6 m3/h ( tối đa 144 m3/ ngày.đêm).

-    Hệ thống xử lý bóng đèn bóng đèn huỳnh quang thải : 120 bóng/h. 

-    Hệ thống ổn định hóa rắn : 1.500 kg/h.

-    Hệ thống súc rửa thùng phuy và bao bì : 350 kg/h.

-    Hệ thống xử lý, thu hồi dung môi : 500 kg/h.

-    Hệ thống xử lý dầu thải và chất thải nhiễm dầu : 500kg/h.

-    Hệ thống tái chế dầu F.O từ nhựa, cao su nhiễm TPNH : 400 kg/h.

-    Hệ thống tách, thu hồi kim loại từ bùn thải và chất thải cchứa kim loại: 750 kg/h.

-    Hệ thống phá dỡ ắc quy và tái chế chì thải: 500 kg/h.

-    Hệ thống ngâm tẩy và súc rửa kim loại, nhựa nhiễm TPNH: 1.500 kg/h.

-    Hệ thống tháo dỡ và tiền xử lý linh kiện điện tử: 500 kg/h.

     Hơn 370 mã chất thải được phép thu gom vận chuyển và xử lý.

    Phạm vi được cấp phép hoạt động:

-    Trung du và miền núi phía Bắc

-    Đồng bằng sông Hồng.

-    Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

-    Tây Nguyên.

-    Đông Nam Bộ.

-    Đồng Bằng Sông Cửu Long.

   62 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc.