Thành tích đạt được

Cúp vàng vì sự nghiệp BVMT 

Top 10 thương hiệu Việt , Danh hiệu thương hiệu nổi tiếng ASEAN

 

Bằng khen của tỉnh Bình Dương, Thương hiệu Uy Tín, 
Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ môi trường