Chính sách về bảo mật

chinh_sach_bao_mat_3

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, bao gồm:  1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin,  2- Phạm vi sử dụng thông tin 3- Thời gian lưu trữ thông tin  4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 5- Phương tiện và công cụ để người ...