Thu gom vận chuyển

Phạm vi được phép hoạt động

Phạm vi được phép hoạt động : Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

Vùng

Tỉnh

Vùng Đồng bằng sông Hồng

“Toàn bộ vùng”

Vùng Đông Bắc

“Toàn bộ vùng”

Vùng Tây Bắc

“Toàn bộ vùng”

Vùng Bắc Trung Bộ

“Toàn bộ vùng”

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

“Toàn bộ vùng”

Vùng Tây Nguyên

“Toàn bộ vùng”

Vùng Đông Nam bộ

“Toàn bộ vùng”

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

“Toàn bộ vùng”


Người viết : admin