Thu gom vận chuyển

Phương tiện giám sát an toàn vận chuyển

-    Lộ trình toàn bộ phương tiện được giám sát bằng thiết bị định vị toàn cầu GPS.
-    Chất thải, hàng hàng hóa trên xe sau khi nhận từ khách hàng được niêm phong bằng SEAL chuyên dụng để bảo an toàn, tránh thất thoát.

“Sau khi chất thải của quý khách hàng được Việt Xanh vận chuyển ra khỏi nhà máy, Việt Xanh cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo chất thải được xử lý đến khâu cuối cùng”


Người viết : admin