Thu gom vận chuyển

Phương tiện vận chuyển

DSC00192Hơn 45 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải 

+    04 xe tải thùng kín trọng tải 3.705 tấn, có hệ thống nâng hạ hỗ trợ việc bốc dỡ chất thải.

+    02 xe tải thùng kín trọng tải 6 tấn.

+    19 xe tải phủ bạc trọng tải từ 3,5 tấn đến 7 tấn.

+    02 xe tải phủ bạc trọng tải từ  8 tấn. 

+    02 xe tải phủ bạc trọng tải từ  9 tấn.

+   01 xe tải phủ bạc trọng tải từ  15.385 tấn.   

 +   01 xe tải cẩu trọng tải 7,7 tấn.

 +   02 xe tự đổ trọng tải  14 tấn.

+    02 xe tải đông lạnh trọng tải 2,5 tấn  và 3.1 tấn chuyên chở rác thải y tế và chất thải cần được bảo quản lạnh.

+   02 xe tải thùng kín trọng tải 3.705 tấn (thuê ngoài).

+   06 xe tải phủ bạc trọng tải từ 1,9 tấn đến 11 tấn (thuê ngoài).

+   02 Xe Xitec trọng tải 13,6 tấn để vận chuyển chất thải lỏng (thuê ngoài).

DCFC0014DSC00198


Người viết : admin