Thu gom vận chuyển

Phương tiện vận chuyển

 

 Hơn 84 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải 

-    Xe tải thùng kín gồm 06 xe có tải trọng từ 3.7 - 6.0 tấn;

-    Xe tải thùng hở gồm 40 xe có tải trọng từ 3.0 - 15.4 tấn;

-    Xe tải cẩu gồm 02 xe có tải trọng từ 7.7 - 11.1 tấn;

-    Xe tải Xitec gồm 06 xe có tải trọng từ 10.0 - 15.5 tấn;

-    Xe tải tự đổ gồm 02 xe có tải trọng 14 tấn;

-    Xe tải đông lạnh gồm 07 xe có tải trọng từ 2.25 - 7.75 tấn;

-    Xe đầu kéo và sơmi rơ mooc gồm 18 xe có tải trọng từ 14.5 - 38.7 tấn;

-    Nhóm xe vận chuyển khác gồm 03 xe có tải trọng từ 6.2 - 12.4 tấn

    


Người viết : admin