Thu gom vận chuyển

Phương tiện vận chuyển

 

 Hơn 68 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải 

-   Nhóm xe tải thùng kín gồm : 06 xe có  trọng tải 3.705 tấn đến 6 tấn;

-   Nhóm xe tải thùng hở gồm : 38 xe có trọng tải từ 3,05 tấn đến 15.4 tấn;

-   Nhóm xe tải cẩu gồm : 02 xe có trọng tải 7.7 tấn đến 11.1 tấn;

-   Nhóm xe Xitec gồm : 01 xe có trọng tải 11.484 tấn;

-   Nhóm xe đông lạnh gồm : 05 xe  có trọng tải  2.25 tấn và 4.52 tấn;

-   Nhóm xe tải tự đổ gồm : 02 xe có trọng tải 14 tấn;

-   Nhóm xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc tải gồm: 14 xe có trọng tải từ 23 tấn đến 39.09 tấn.

 

 


Người viết : admin