Kho lưu trữ

kho_11

Kho tập kết, phân loại và lưu giữ tạm thời chất thải

Gồm 3 kho lưu giữ. Tổng diện tích lưu giữ chất thải trên 4.200 m2.

 
cong_lanh

Kho lạnh

Chức năng: Lưu giữ chất thải y tế và các chất thải cần bảo quản lạnh.