Tái chế chất thải

srp_1

Hệ thống súc rửa thùng phuy và bao bì

Chức năng: Xử lý các loại thùng phuy và bao bì nhiễm chất thải nguy hại, tái chế thành thùng phuy và bao bì mới để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

 
dmoi

Hệ thống xử lý, thu hồi dung môi

Chức năng: Xử lý các dung môi thải bỏ, thu hồi dung môi sạch làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác hoặc tận dụng làm nhiên liệu cho lò đốt.

 
DT

Hệ thống xử lý dầu thải và chất thải nhiễm dầu

Chức năng: Xử lý các loại dầu nhớt thải bỏ, sản phẩm tạo thành là dầu làm nhiên liệu, nhớt cung cấp cho các đơn vị có chức năng tái chế hoặc dùng làm nhiên liệu cho lò đốt.

 
fo

Hệ thống tái chế dầu F.O

Chức năng: Xử lý nhựa và cao su thải, sản phẩm tạo thành là dầu F.O và khí GAS. Dầu F.O có thể bán hoặc làm nhiên liệu cho lò đốt, khí GAS để làm nhiên liệu cho lò đốt.

 
kim_loai

Hệ thống tách, thu hồi kim loại

Chức năng: Xử lý bùn thải, và chất thải có chứa kim loại, thu hồi muối kim loại và kim loại hoàn nguyên để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu.

 
chi

Hệ thống phá dỡ ắc quy và tái chế chì thải

Chức năng : Xử lý các bình ắc quy, thu hồi phế liệu. 

 
ngam_tay

Hệ thống ngâm tẩy và súc rửa kim loại, nhựa

Chức năng: Tẩy rửa các loại phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại. Phế liệu sạch tận dụng bán phế liệu.

 
dien_tu

Hệ thống tháo dỡ và tiền xử lý linh kiện điện tử

Chức năng: Hệ thống có chức năng xử lý, thu hồi một số kim loại quý trong chất thải điện tử thải bỏ. Kim loại thu hồi được ở dạng bột kim loại hoặc ở dạng muối.