Xử lý chất thải

lo

Hệ thống lò đốt chất thải

Chức năng: Xử lý bằng phương pháp đốt hủy trong lò đốt 02 cấp các loại chất thải nguy hại rắn, lỏng, bùn. Công suất : 1.000 kg/h/lò Số lượng 02 lò. Công suất đốt tối đa 48 tấn/ngày.

 
nuoc_1

Hệ thống xử lý nước và chất thải lỏng

Chức năng: Xử lý các loại nước thải và chất thải lỏng từ các chủ nguồn thải và nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy.

 
bden

Hệ thống xử lý bóng đèn thủy ngân

Chức năng:  Xử lý triệt để bóng đèn huỳnh quang (bóng đèn neon) thải bỏ trong một quy trình khép kín nhằm đảm bảo không làm phán tán hơi thủy ngân trong bóng đèn vào môi trường.

 
hoa_ran

Hệ thống ổn định hóa rắn

Chức năng: Bê tông hóa các chất thải ( tro, xỉ, các chất thải không thể phân hủy bằng lò đốt) nhằm giảm thiểu khả năng phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường.