Dịch vụ môi trường

Dịch vụ tiêu hủy hàng hoá

Dịch vụ tiêu hủy vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu kém chất lượng hoặc không còn giá trị sử dụng.

Công ty Môi Trường Việt Xanh là một đơn vị uy tín của nhiều khách hàng trong lĩnh vực hủy hàng hóa, thiết bị trong và ngoài nước:

- Hủy dược phẩm

- Các loại hàng hóa quá hạn sử dụng, không còn phù hợp sử dụng v..v..

- Các thiết bị, hàng hóa bị cấm sử dụng .

- Công ty Môi Trường Việt Xanh sẽ tư vấn cho quý khách hàng các thủ tuc liên quan đế việc tiêu hủy hàng hóa các loại.

- Tùy vào từng thành phần, chủng loại hàng hóa, và điều kiện thiết bị, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng một phương án tiêu hủy tốt nhất, được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng .

 
 
 

Người viết : admin