Dịch vụ môi trường

Dịch vụ xử lý chất thải

Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý (tiêu hủy, tái chế) chất thải công nghiệp, và chất thải nguy hại. 

Khi nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, đối với khách hành mới, Việt Xanh sẽ cử nhân viên kỹ thuật cùng với nhân viên kinh doanh đến khảo sát khách hành và lấy mẫu chất thải về phân tích. Đối với khách hàng đang thực hiện hợp đồng xử lý với Công ty Việt Xanh, Bộ phận giao nhận vận chuyển sẽ tiến hành lên kế hoạch và thực hiện việc giao nhận chất thải với khách hàng.

-  Sau khi bộ phận thí nghiệm phân tích các mẫu chất thải của quý khách hàng sẽ tiến hành đưa ra phương án xử lý, dựa trên quan điểm ưu tiên tái chế chất thải để đề xuất phương án xử lý chất thải phù hợp với các hệ thống hiện có của Công ty Việt Xanh.

-  Bộ phận kinh doanh sẽ tổng hợp các thông tin, dựa trên phương án xử lý của bộ phận thí nghiệm sẽ báo giá xử lý hợp lý cho khách hàng.

-  Khi đơn giá và các điều khoản được thỏa thuận, BP Kinh doanh sẽ triển khai hợp đồng với khách hàng. BP Giao nhận vận chuyển sẽ lên kế hoạch thực hiện giao nhận chất thải với quý khách hàng.

-  Chất thải sau khi thu gom ra khỏi nhà máy của khách hàng sẽ được giám sát chặt chẽ bằng các SEAL niêm phong chuyên dụng, toàn bộ lộ trình vận chuyển được giám sát bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, mọi dữ liệu vận chuyển được lưu lại để báo cáo.

-  Sau khi chất thải được tập kết tại kho lưu trữ của Công ty Việt Xanh sẽ được lưu giữ tạp thời sau đó bộ phận sản xuất sẽ lên kế hoạch xử lý và phương án xử lý theo đúng phương án đã thống nhất.

-  Sau khi chất thải đã được xử lý, Việt Xanh sẽ thông báo hoàn tất xử lý chất thải với khách hàng thông qua ký xác nhận ở chứng từ nguy hại hoặc thông báo hoàn tất.

               


Người viết : admin