Dịch vụ môi trường

loooo___size

Dịch vụ xử lý chất thải

Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý (tiêu hủy, tái chế) chất thải công nghiệp, và chất thải nguy hại.

 
DTU_2

Dịch vụ tiêu hủy hàng hoá

Dịch vụ tiêu hủy vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu kém chất lượng hoặc không còn giá trị sử dụng.

 
dong_pl

Mua bán phế liệu

Mua bán phế liệu các loại : Giấy, nhựa, kim loại màu, kim loại đen…

 
image009

Tư vấn về quản lý môi trường

Các dịch vụ tư vấn quản lý môi trường.