Dịch vụ môi trường

Mua bán phế liệu

 

Nhựa

Mua bán các loại phế liệu có hoặc không nhiễm chất thải nguy hại.
 

Giấy

Tất cả các phế liệu nhiễm chất thải nguy hại sẽ được xử lý trước khi tái chế.
 

Sắt

Mua bán các loại phế liệu, kim loại màu : sắt , đồng , nhôm, giấy nhựa, gỗ v...

 

Đồng

Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục nhập khẩu, thanh lý hủy hàng hóa tận dung phế liệu.
 

 

 

Tham gia dự thầu đấu giá mua các loại phế liệu...


Người viết : admin