Thu gom vận chuyển

xe_1111

Phạm vi được phép hoạt động

Phạm vi được phép hoạt động : Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

 
xe_1222

Phương tiện vận chuyển

Hơn 68 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải.

 
Untitled_1

Phương tiện giám sát an toàn vận chuyển

Lộ trình toàn bộ phương tiện được giám sát bằng thiết bị định vị toàn cầu GPS. Chất thải, hàng hàng hóa trên xe sau khi nhận từ khách hàng được niêm phong bằng SEAL chuyên dụng để bảo đảm an toàn, tránh thất thoát.